„Inwestycja w OZE w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej - odnawialne źródła energii w Gminie Uścimów”

Projekt dofinansowany i  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Opis projektu

Projekt  jest  zlokalizowany na terenie woj. lubelskiego, w powiecie lubelskim, w Gminie Uścimów. Teren projektu obejmuje 10 miejscowości w Gminie Uścimów;  zakłada instalację 140 sztuk zestawów kolektorów słonecznych  do przygotowania ciepłej wody użytkowej, o łącznej mocy 609,72 kW usytuowanych na dachach i ścianach budynków mieszkalnych oraz 15 pieców opalanych biomasą (pelletem) o łącznej mocy 306 kW usytuowanych w indywidualnych kotłowniach budynków mieszkalnych.

Projekt przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line.

Instalacje, przez okres trwałości projektu (5 lat) pozostaną własnością Gminy Uścimów. Instalacje solarne oraz piece na biomasę zostaną zamontowane na nieruchomościach stanowiących własność osób prywatnych,  z którymi Gmina Uścimów podpisała umowy użyczenia.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego, dzięki ograniczaniu zużycia paliw stałych do produkcji energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego.

Dofinansowanie projektu wynosi do 85 % kosztów kwalifikowanych.

Wartość całkowita projektu – 1 881 979,95 złotych

Wkład EFRR – 1 447 624,46 złotych.

Poniżej odnajdą Państwo informacje na temat realizacji projektu