Blog Single

11 Maj

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

pn. „Inwestycja w OZE w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej – odnawialne źródła energii w Gminie Uścimów”
współfinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE – zadanie „Dostawa i montaż kotłów opalanych biomasą w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Uścimów.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Uścimów biorący udział w Projekcie na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż kotłów opalanych biomasą w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Uścimów”

Gmina Uścimów informuje, że w dniu 15 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Uścimów (pok. nr 10) odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielem Wykonawcy, tj.: firmą Sanito sp. z o.o., Inspektorem Nadzoru oraz przedstawicielami Gminy Uścimów.

Przedmiotem spotkania będą sprawy organizacyjne związane z montażem kotłów opalanych biomasą w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Uścimów.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.

Informacja maj 2018 [rozszerzenie PDF, rozmiar 143 Kb]

Polecane